Monthly Archives: October 2013

Methodological guide for monitoring the ichtyocenoses structure

 Mr. Grigore Davideanu launched the “Methodological guide for monitoring the ichtyocenoses structure” within the project Resources pilot centre for cross-border preservation of the aquatic biodiversity of Prut River MIS ETC 1150. This book presents a set of documented procedures, a list of steps to follow, so anyone knows what must be done in order to monitor [...]

Scientific Symposium: Biodiversity without borders

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Biologie, în colaborare cu Institutul de Zoologie al AŞM au organizat în perioada 24 – 26 octombrie 2013 Simpozionul Ştiinţific “Biodiversity without borders”. Simpozionul a fost organizat pe 3 secțiuni, tematicile abordate fiind consacrate si destinate unor cerințe reale ale cercetării din domeniul…Continue reading→

2013 International Conference of Zoologists

În perioada 10-12 octombrie 2013, Institutul de Zoologie al AŞM în parteneriat cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi au organizat Conferinţa a VIII-a Internaţională a Zoologilor cu genericul „Probleme actuale ale protecţiei şi valorificării durabile a diversităţii lumii animale”. Conform programului, evenimentul a fost deschis şi prezidat de acad. Ion Toderaş, directorul Institutului de [...]